Ledig stilling …


Ledig stilling som operatør ved Sør-Øst 110

Sør-Øst 110 IKS er en av landets største 110-sentraler. 110-sentralen er fagsentral for alle brannvesen i Sør-Øst politidistrikt (tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold fylker). 110-sentralen håndterer alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser som kommer inn til sentralen. Regionen dekker ca 690 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. Sentralen er lokalisert på politihuset i Tønsberg sentrum.

Vi søker etter motiverte og godt kvalifiserte personer til stilling som operatør. Oppstart etter avtale og varighet til 30. juni 2024 (Dette kan evt. avtales nærmere ved behov). Denne stillingen vil inngå i et av sentralens 5 vaktlag med helkontinuerlig turnus med 33,6 timers uke. Dette skjer etter å ha gjennomført og bestått opplæring som operatør, hovedsakelig på dagtid. Det vil bli gjennomført en bakgrunnssjekk av vandel ved en eventuell innkalling til intervju.

Arbeidsoppgaver:
• Mottak av nødnummer 110, utalarmere brannvesen, opprette samband og loggføring.
• Betjene mottak av automatiske alarmer.
• Utføre fagsentraloppgaver.
• Øvrige oppgaver etter arbeidsgivers behov.

Kvalifikasjonskrav:
• Krav iht. § 39. i «Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene».
• Annen brannfaglig bakgrunn, eventuelt annen relevant erfaring fra eksempelvis politiet eller helsesektoren kan kompensere for krav i forskrift eller manglende brannfaglig bakgrunn.
• Gode kunnskaper om IKT som arbeidsverktøy.
• Det er krav om sikkerhetsklarering «Hemmelig». Før endelig ansettelse vil det bli gjennomført søknad om sikkerhetsklarering, dette vil bli administrert av arbeidsgiver. Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:

• Erfaring fra nødalarmmottak, med spesiell vekt på 110-sentral.
• Vision/ICCS/Nødnett kompetanse og erfaring.
• Gode samarbeidsegenskaper.
• God evne til å takle stressende arbeidssituasjoner.
• Gode engelskkunnskaper.
• Operativ tjenesteerfaring fra brannvesen.

Vi kan tilby:
• Et godt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.
• Spennende deltagelse i utvikling av nødalarmeringstjenesten og samhandling med politi, helse og andre operative aktører innen beredskap.

Tollbodgaten 9, 3111 Tønsberg www.sorost110.no
Org. nr. NO 987 066 857 MVA Tlf. 333 14 110

Egnethet til stillingen vektlegges.
Dersom den som ansettes ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil vedkommende få nødvendig etterutdanning.
Interesserte kan søke via utlyste stillinger på finn.no Søknadsfrist 1. august 2022.


Opplysninger om stillingene kan fås ved å kontakte operativ leder Espen Thommassen, operativ.leder@sorost110.no, 948 82 020, eller daglig leder Kim Haugan, kih@sorost110.no, 905 53 695.

Translate »
Click to listen highlighted text!