Ledig stilling …

Ledig stilling som operatør ved Sør-Øst 110

Er du vår nye 110-operatør til en av landets største og nyeste 110-sentraler?

I nye lokaler i politihuset i Tønsberg ligger 110-sentralen for Sør-Øst (Tidligere Buskerud, Telemark og Vestfold). 110-sentralen er fagsentral for brannvesenene i regionen og skal håndtere alle meldinger om brann, ulykker og andre hendelser som kommer inn til sentralen. Regionen dekker ca 680 000 innbyggere og over 50 brannstasjoner. Sentralen er samlokalisert med politiets operasjonssentral.

Vi søker derfor etter motiverte og godt kvalifiserte medarbeidere som vil være med på laget. Stillingen som operatør ved 110-sentralen vil kreve mye av deg, men det vil bli gitt opplæring i våre systemer/verktøy i egen sentral og på Norges brannskole.

Det vil bli gjennomført en bakgrunnssjekk av vandel ved en eventuell innkalling til intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak av nødnummer 110, utalarmere brannvesen, opprette samband og loggføring.
 • Betjene mottak av automatiske alarmer.
 • Utføre fagsentraloppgaver.
 • Øvrige oppgaver etter arbeidsgivers behov.

Kvalifikasjonskrav:

 • Krav iht. § 7-5. i ”Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen”.
 • Annen brannfaglig bakgrunn eller annen relevant beredskapsfaglig erfaring fra eksempelvis politiet, Forsvaret eller helsesektoren kan kompensere for krav i forskrift.
 • Gode kunnskaper om IKT som arbeidsverktøy.
 • Det er krav om sikkerhetsklarering «Hemmelig». Før endelig ansettelse vil det bli gjennomført søknad om sikkerhetsklarering, dette vil bli administrert av arbeidsgiver.

Følgende tilleggskvalifikasjoner vektlegges:

 • Erfaring fra nødalarmmottak, med spesiell vekt på 110-sentral.
 • Vision/ICCS/Nødnett kompetanse og erfaring.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • God evne til å takle stressende arbeidssituasjoner.
 • Gode engelskkunnskaper.
 • Operativ tjenesteerfaring fra brannvesen.

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Spennende deltagelse i utvikling av nødalarmeringstjenesten og samhandling med politi, helse og andre operative aktører innen beredskap.
 • Stillingen inngår i 110-sentralens turnusordning, med 33,6 timers uke.

Egnethet til stillingen vektlegges.

Dersom den som ansettes ikke tilfredsstiller ovennevnte krav, vil vedkommende få nødvendig etterutdanning.

Oppstart etter avtale.

Skriftlig søknad merket ”Operatør” med kortfattet CV, sendes elektronisk innen 7. august 2020 til:

stilling@sorost110.no

Opplysninger om stillingene kan fås ved operativ leder Espen Thommassen, operativ.leder@sorost110.no, 948 82 020, eller daglig leder Kim Haugan, kih@sorost110.no, 905 53 695.