Nøkkelsafe

For å raskt kunne avklare utløste alarmer er det viktig at brannvesenet har tilgang på nøkler og annet de trenger for å komme i lokalene.

I de fleste tilfellene løses dette ved at kunden monterer en nøkkelsafe som kun brannvesenet har tilgang til via egen nøkkel. I noen tilfeller, for eksempel der hvor det er døgnbemanning, kan andre løsninger være aktuelle. Dette må avklares med lokalt brannvesen. Nøkkelsafen må til en hver tid inneholde nøkler, kort og koder til områdene alarmoverføringen dekker.

Vi anbefaler at det kobles alarm på nøkkelsafen, som overføres til oss på egen alarminngang.