Bakgrunn

Sør-Øst 110 IKS skal ivareta innbyggernes behov for profesjonell hjelp ved brann, ulykker, akutt forurensing og andre kriser gjennom et regionalt samarbeid med brannvesen og andre nødetater.

Sør-Øst 110 har rundt 20 årsverk. Vi har også en kompetent vikarpool med mannskaper fra brannvesenet. Disse har gjennomgått intern opplæring og jobber med de faste mannskapene i 110-sentralen ved ferieavvikling, kurs og å lignende. Vikarpoolens størrelse vurderes i forhold til behov.

De formelle kompetansekravene til våre alarmsentraloperatører er definert i «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Fast ansatte operatører i Sør-Øst 110 tilfredsstiller alle beskrevne kompetansekrav, og det ønskes samme kompetanse for vikarer. Dette løses ved at de oppfordres til og har anledning til å søke på kompetansehevingskurs på lik linje som de fast ansatte operatørene.

Translate »
Click to listen highlighted text!