Private boliger

Sør-Øst 110 IKS mottar ikke direkte alarmer fra private boliger. Det er derimot mulig å tegne avtale med private vaktselskap som igjen har en trepartsavtale med Sør-Øst 110 IKS og lokalt brannvesen om utrykning ved utløst alarm.

Translate »
Click to listen highlighted text!