Bålbrenning Overnatting

Fra 15. april til 15. september er det bålforbud. I denne perioden er hovedregelen at du ikke har lov til å tenne bål eller grill i skog og utmark.

Bålbrenning

Registrering av lovlige bål/brenning, kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig melder/påtenner ved å ringe 33314110. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt ansvar og at Sør-Øst 110 IKS ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad til kommunen. Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller om det kommer klager pga røyk el.l. slik at bålet kreves slukket av brannvesenet. Sør-Øst 110 IKS tar kun imot registrering av bål på dagtid (mellom soloppgang og solnedgang) grunnet faren for å mistolke om det er et bål eller reell brann ref. avstandsmeldinger av 3.part.

Unntak fra dette er bål/brenning som må søkes godkjent av brannvesen/kommune eller fylkesmann, slike godkjenninger ønskes opplyst av godkjennende myndighet til 110-sentralen. Godkjenning sendes til 110-sentralens e-postadresse. Ansvarlig for bål/brenning skal bli informert om at vedkommende må kontakte 110-sentralen og gi beskjed i det øyeblikk det godkjente bål/brenning påtennes.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:

  • Personalia (navn og telefon nr.)
  • Adresse / Sted/Koordinat der brenning finner sted.
  • Hva brennes, og forholdene på stedet.
  • Tidspunkt for brenning (klokkeslett).

Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates. Kommer bål ut av kontroll, ring 110!

 Overnatting

Overnatting i samsvar med § 7 i Lov om Brann og eksplosjonsvern, skal meldes til lokal tilsynsmyndighet (Brannvesenet). Brannvesenet vil vurdere og behandle melding, og deretter videreformidle nedenforstående informasjon på epost til 110-sentralen. Merk at lokalt brannvesen kan ha egne skjemaer for denne type melding. Ta kontakt med lokalt brannvesen, om det ikke ligger skjema tilgjengelig på brannvesenets eller kommunens hjemmesider. Men vi oppfordrer ansvarshavende om selv å ringe brannvesenet/110-sentralen på tlf. nr. 110 ved utløst brannalarm, eller for å melde om brann/ulykke. Opplysninger 110-sentralen trenger for å notere melding om overnatting er:

  • Kommune
  • Adresse på objekt/bygning
  • Navn på ansvarshavende/nattevakt
  • Mobil nr.
  • Tidsrom for overnatting
  • Antall som overnatter (Kontakt 110-sentralen på 33314110 ved overnatting, om antall er endret)
Translate »
Click to listen highlighted text!