Representantskapsmøter

Representantskapsmøte
Avholdes torsdag 25. april kl. 12:00 på Torp hotell
, Fokserødveien 21, 3241 Sandefjord

Saksliste:

  • Sak nr. 01/2024 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak nr. 02/2024 Valg av representanter til signering av protokoll
  • Sak nr. 03/2024 Årsberetning og årsregnskap
  • Sak nr. 04/2024 NKS 110 IKS og nytt oppdragshåndteringsverktøy – status
  • Sak nr. 05/2024 Fastsettelse av styregodtgjørelse
  • Sak nr. 06/2024 Fastsettelse av godtgjørelse for deltakelse i NKS 110 IKS
  • Sak nr. 07/2024 Nytt oppsett på økonomiplan og budsjett for 2024
  • Sak nr. 08/2024 Valg av styremedlemmer
  • Sak nr. 09/2024 Valg av revisor
  • Sak nr. 10/2024 Status i selskapet
Translate »
Click to listen highlighted text!