Prisliste

Priser på brann og tekniske alarmer 2022
Vare nr.Årsavgift automatisk brannalarmanlegg (detektert areal)eks. mva.inkl. mva.
100Pr. alarminngang i bygg inntil 500 m²3 6974621
101Pr. alarminngang i bygg inntil 1.000 m²6 1637704
106Pr. alarminngang i bygg over 1000 m²8 62810785
301Årsavgift nøkkelsafe med alarm1 4781848
300Årsavgift service nøkkelsafe1 4781848
    
 Årsavgift tekniske alarmer   
205Årsavgift tekniske alarmer2 9573696
 107Heis29573696
Rabattsatser for årsavgift for flere alarminnganger med samme eier 
For 10 innganger eller flere gis det 25 % rabatt på årsavgiftene
For 20 innganger eller flere gis det 35 % rabatt på årsavgiftene
For 30 innganger eller flere gis det 50 % rabatt på årsavgiftene

Årsavgiften faktureres samlet, på en regning, til eiers adresse.