Nøkkelsafe

For å raskt kunne avklare utløste alarmer er det viktig at brannvesenet har tilgang på nøkler og annet de trenger for å komme i lokalene.

I de fleste tilfellene løses dette ved at kunden monterer en FG-godkjent nøkkelsafe som kun brannvesenet har tilgang til via egen nøkkel. I noen tilfeller, for eksempel der hvor det er døgnbemanning, kan andre løsninger være aktuelle. Dette må avklares med lokalt brannvesen. Nøkkelsafen må til en hver tid inneholde nøkler, kort og koder til områdene alarmoverføringen dekker.

Vi anbefaler at det kobles alarm på nøkkelsafen, som overføres til oss på egen alarminngang.
Faktura på utført service som også vil være kundens kvittering blir fakturert og utsendt i 4 kvartal uavhengig av når på året service har blitt utført hos kunde. Ved henvendelse til brannvesen eller marked@sorost110.no vil vi kunne oppgi dato service ble utført.

Brannvesenet gjennomfører årlig kontroll og service på nøkkelsafe, og utfører følgende:

  • Kontrollerer at nøkkelsafe lar seg åpne, og smører opp låsen og hengsler.
  • Kontrollerer at nøkler er oppdatert og passer på de dører den er tiltenkt å kunne åpne.
  • Legger inn nye nøkler sammen med eier ved behov.
  • Kontrollerer at alarmen på nøkkelsafe går til 110-sentralen , gjelder de som har innbruddsalarm på nøkkelsafe.

Translate »
Click to listen highlighted text!